Racoon Keramisk Wrap Kit

499,00 kr.

På lager: På lager

Racoon Keramisk Wrap Kit

Takket være Racoons nye innovative formel, vil selv de mindste uregelmæssigheder på overfladen udjævnes. Der dannes derefter et absolut usynligt, ekstremt glat, hårdt og mere modstandsdygtigt keramisk beskyttelseslag (-9H). Dette resulterer i en meget stabil hydrofobisk effekt med en lang levetid, hvilket også reducerer ny skidt dannelse mærkbart.

RACOON WRAP SHIELD

Anvendelsen af wrap coatingen er virkelig simpel! Dog skal man være forsigtig med at rengøre og forberede overfladerne, der skal forsegles! Må aldrig anvendes udendørs eller i direkte sollys, men kun i en godt ventileret garage/værksted! Må ikke anvendes på opvarmede eller varme overflader eller ved temperaturer under + 10 °C. For din beskyttelse anbefaler vi at bruge engangshandsker. Transporteres oprejst og opbevares på et køligt sted! Vask hænderne grundigt efter brug! Opbevares utilgængeligt for børn!

FORBEREDELSE:

Det vigtigste at gøre inden du starter med wrap shield, for at få det ønskede udseende og beskyttelse, er at forberede overfladen til forsegling på bedst mulig måde. Dette omfatter en grundig bilvask, sørg for at fjerne kemikalieresterne under rengøringen. Derefter følger affedtning af folien for at fjerne de sidste opbygninger og produktrester. Vi anbefaler til affedtning vores Racoon ALCOHOLIC – Degreaser, som er specielt tilpasset belægningen. Sprøjt degreaseren enten direkte på overfladen eller på en mikrofiberklud og fjern grundigt snavs og produktrester. Overfladen skal rengøres grundigt, så den nye wrapbelægning kan skabe en langvarig binding!

ANVENDELSEN:

Racoon WRAP SHIELD bør kun anvendes på en helt tør, olie- og støvfri overflade og ikke i direkte sollys eller på opvarmede overflader, ellers kan produktet tørrer for hurtigt og hvilket gør applikationen vanskelig eller umulig. Brug kun de dertilhørende klude, brug under ingen omstændigheder bomuld eller mikrofiber til applikationen. Påfør ikke på større områder end en halv kølerhjelm, dør, skærm osv ad gangen. Påfør kun nogle få dråber af væsken på kluden og spred på lakken ved hjælp af applikato klodsen. Applikationskluden mættes relativt hurtigt og bør udskiftes. Efter ca. 3 til 5 minutter er påførelsen fuldendt og overskydende produktrester skal fjernes straks med en ren mikrofiberlud, og poleres med let tryk. Afhængig af udetemperaturen, hærder belægningen efter ca. 15 minutter og er vejrbestandig efter ca. 6 timer.

INDHOLD:

  • 1 x 30ml Racoon WRAP SHIELD – Keramisk forsegler
  • 1 x 100ml Racoon ALCOHOLIC – Affedter
  • 1 x 100ml Racoon ULTIMATE SHINE WRAP – Quick Detailer
  • 2 x Nitrilhandsker og 1 mikrofiberklud
  • 1 x applikator svamp, 3 applikator servietter
  • 100% made in Germany 🇩🇪

OBS:

Væske og damp meget brandfarlig. Farlig ved indtagelse. Forårsager alvorlig øjenskade. Kan forårsage allergiske hudreaktioner. Kan skyldes døsighed og svimmelhed. Holdes væk fra varme / gnister / åben ild / varme overflader. Lad være med at ryge. Brug beskyttelseshandsker / øje beskyttelse! Undgå indånding af dampe. HVIS I KONTAKT MED ØJENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern kontaktlinser, hvis muligt. Fortsæt skylning. Hvis øjenirritation vedvarer: Søg lægehjælp. Hvis du føler dig utilpas, skal du ringe til læge!

Racoon Keramisk Wrap Kit

Vægt 1 kg

Andre kiggede på:

Du kunne også være interesseret i...

  • Tilbud!
Scroll to Top
Scroll to Top